Azotit de sodiu


Produsul va fi livrat
Luni, 13 Decembrie Comanda acum


Descriere

Formulă chimică: Na NO2

Descriere: cristalin, alb-gălbui, slab mirositor.

Utilizări: Se utilizează ca materie primă, produs intermediar, inhibitor de coroziune, agent de tratare de suprafață. Pentru informații detaliate privind utilizările produsului, a se vedea Anexa fișei cu date de securitate.

Recomandări: . Respiraţia trebuie protejată când cantităţi mari sunt decantate fără ventilaţie locală prin aspiraţie. A se lua măsuri corespunzătoare de exhaustare la maşinile prelucrătoare A se proteja împotriva umezelii. A se feri de acţiunea căldurii. A nu se amesteca cu substanţe inflamabile. A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

Nr. CAS: 7632-00-0

Nr.CE: 231-555-9

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Nitrit de sodiu

Parametri

Densitate

2,17 g/cm3 (20 °C

pH

8 - 9 (100 g/l, 20 °C)

Temperatură de fierbere

Nu poate fi determinat

Punctul de topire

280 °C

 

Ambalare:

Grupa de ambalaj: III

Marcare: 

Sistem armonizat global, EU (GHS)

Pictograme: 

Fraze de risc:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H301 Toxic în caz de înghiţire.

H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

Depozitare: A se separa de substanțe oxidabile, separarea de acizi. A se separa de sărurile de amoniu. Alte informaţii privind depozitarea: Păstrați ambalajul (recipientul) închis ermetic şi într-un loc bine ventilat. Acest produs este clasificat ca substanță periculoasă pentru depozitare. Trebuie respectate reglementările autorităților și instrucțiunile de depozitare. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.

Transport - ADR 

Numărul ONU UN1500

Denumirea corectă ONU pentru expediţie: SODIUM NITRITE

Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 5.1, 6.1, EHSM

Grupa de ambalaj: III

Pericole pentru mediul: da 

Precautii speciale pentru utilizatori: Cod de restrictie in tunel: E

Termen de garantie: 36 luni

Azotit de sodiu

Alte produse chimice industriale

Despre BADS Brasov

Infiintata in anul 1994, societatea noastra are peste 25 de ani de experienta in domeniul distributiei de materii prime si produse chimice.

Cu vanzari de 850 de tone de produs pe luna, anual depasim 10.000 de tone de marfa vanduta.

Conform standardului de calitate ISO 9001:2015 in anul 2018 nu am avut nici un raport de neconformitate.


deszapezire drumuri, produse deszapezire drumuri deszapezite, drumuri curate iarna drumuri deszapezite cu clorura de calciu

Suntem constienti de urgenta nevoii produselor noastre. Livram in maxim 48 de ore oriunde in Romania!

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!