Alcool izoamilic


Produsul va fi livrat
Luni, 1 Martie Comanda acum


Descriere

Formulă chimică: (CH3)2CHCH2CH2OH

Descriere: lichid incolor, cu miros caracteristic.

Utilizări: Ca reactiv pentru analiză şi în diverse scopuri industriale.

Recomandări: Nu se va mânca, nu se va bea şi nu se va fuma niciodată în zona de lucru.

Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de masă, înainte de a bea. Măsuri de prevenire – în timpul manipulării nu se vor folosi recipiente improvizate şi neetichetate

CAS Nr. 123-51-3
EINECS Nr. 204-633-6

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

Alcool izoamilic

Parametri

Densitate

0,81 g/, 20 °C

pH

7 cm

Temperatură de fierbere

131 °C

Punctul de topire

-117 °C 


Ambalare:
Flacon de 1l

Marcare:

Elemente pentru etichetă

Cuvânt de avertizare: ATENŢIE

Fraze de pericol:

H 226 Lichid şi vapori inflamabili.

H 332 Nociv în caz de inhalare.

H 335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

EUH 066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Depozitare: Produsul se depozitează închis etanş, în recipiente etichetate corespunzător, în spaţii uscate, bine ventilate, departe de sursele de foc sau căldurǎ. Se iau măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.

Transport:

Numărul ONU (UN): 1105

Clasificarea (clasa) produsului periculos: 3

Denumirea produsului: Alcool izoamilic

Grupa de ambalare: - grupa „III”

Termen de garanţie: 24 luni.

Alcool izoamilic

Alte produse chimice industriale

Despre BADS Brasov

Infiintata in anul 1994, societatea noastra are peste 25 de ani de experienta in domeniul distributiei de materii prime si produse chimice.

Cu vanzari de 850 de tone de produs pe luna, anual depasim 10.000 de tone de marfa vanduta.

Conform standardului de calitate ISO 9001:2015 in anul 2018 nu am avut nici un raport de neconformitate.


deszapezire drumuri, produse deszapezire drumuri deszapezite, drumuri curate iarna drumuri deszapezite cu clorura de calciu

Suntem constienti de urgenta nevoii produselor noastre. Livram in maxim 48 de ore oriunde in Romania!

Se incarca..

Suna acum

Produsul a fost adaugat in cos!